Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > Vraag en antwoord > Vraag en antwoord - Fusie HISWA-RECRON

Vraag en antwoord - Fusie HISWA-RECRON

13-9-2010

HISWA Vereniging en RECRON, brancheorganisatie voor recreatieondernemers, onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor vergaande samenwerking. De algemene besturen van beide verenigingen concludeerden medio september dat fuseren tot één nieuwe ondernemersorganisatie de meeste voordelen biedt voor de aangesloten bedrijven. Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 6 december staat het fusiebesluit op de agenda.

Hoe ziet de nieuwe vereniging HISWA-RECRON er straks uit?

Er ontstaat één grote ondernemersvereniging met meer lobbykracht en samenwerkende specialisten en lobbyisten. De bureauorganisatie wordt zo ingericht dat de belangen en expertise voor HISWA-leden die actief zijn in de jachtbouw, handel en export worden geborgd. Er ontstaan straks drie afdelingen:
- Jachtbouw/Watersport: inclusief de exportcommissies zoals HISWA Holland Yachting Group en Orange Yachting Group
- Leisure: met onder andere de zeilscholen en jachthavens inclusief de commissies zoals Vakantievaren
- Beleid & Advies: waar een team van specialisten samenwerkt op het gebied van sociaal beleid, juridisch advies, productontwikkeling, trainingen en ledenvoordeelprogramma's.

Wat gebeurt er met het HISWA-merk?

Het HISWA-merk blijft absoluut bestaan. Het merk is immers van grote betekenis voor watersporters. HISWA is hét kwaliteitsmerk van de watersport en staat voor zorgeloos varen.

Verandert door de fusie mijn contributie?

HISWA en RECRON hebben beiden een andere contributieregeling met een eigen grondslag. Bij RECRON is dat gebaseerd op omzet, bij HISWA op de omvang van het bedrijf op basis van aantal werkzame personen. Ook de startcontributie en maximale contributie liggen ver uiteen. Daarom is besloten de eerste periode na de fusie de contributieregeling, grondslag en hoogte niet te veranderen. Er wordt wel een regeling ontwikkeld voor bedrijven die nu zowel van RECRON als HISWA lid zijn. Zij betalen nu aan twee organisaties contributie, maar dat zal straks één gunstige regeling worden.

Wat zijn de voordelen van de fusie voor mij als HISWA-lid?

Door de fusie krijgt u meer voor dezelfde contributie aangezien de vereniging kosten- en inkoopvoordelen zal behalen. Er komt daardoor meer investeringsruimte voor innovatieprogramma's voor leden. De nieuwe vereniging wordt bovendien groter en kent straks meer specialismen. Zo komt er een specifieke afdeling voor jachtbouw met daarin specialisten die een gerichte focus hebben op uw type bedrijf. Tot slot ontstaat er meer slagkracht op het gebied van lobby, waardoor de verenging uw belangen nog beter kan behartigen.

Welk logo moet ik als HISWA-lid gebruiken nu de fusie met RECRON een feit is?

U blijft gewoon het oude vertrouwde HISWA-logo gebruiken. Het HISWA-merk blijft bestaan voor uw klanten. Alleen de naam van de nieuwe branchevereniging verandert in HISWA-RECRON.


Gebruikt u het HISWA-logo nog niet op uw uitingen (denk aan briefpapier, nieuwsbrief, website, bedrijfsbrochure)? Download hier het logo en de bijbehorende handleiding.