Naar de inhoud
Home > Voor bedrijven > Klachten melden

Klachten melden


Heeft u als ondernemer een klacht dan kunt u dit op verschillende manieren melden. Binnen de watersportsector kunt u terecht bij onderstaande meldpunten. 

 

Wet Pleziervaartuigen

De wet bevat technische eisen. Als een vaartuig voldoet mag het certificaat CE worden aangebracht. Op het moment van ingebruikstelling van het vaartuig moet het vaartuig voldoen aan de eisen. Het is een producenten-richtlijn. De wet geldt niet voor in gebruik zijnde pleziervaartuigen, mits de vaartuigen bij in gebruik stelling natuurlijk wel voorzien waren van de CE.  
 
De wet is kort, nadere technische uitwerking wordt middels ISO normen voorgeschreven. De handhaving op de wet wordt door Inspectie Verkeer en Waterstaat uitgevoerd. Zij handhaven ook op meldingen vanuit particulieren en bedrijven. Leden kunnen ook anoniem melden via HISWA Vereniging. 

 

Download:  PDF-bestandmeldingsformulier overtredingen Wet Pleziervaartuigen.


Meer informatie: dossier Wet Pleziervaartuigen.

 

Loket Eerlijke Concurrentie

Watersportbedrijven die kampen met oneerlijke concurrentie, veroorzaakt door overheidshandelen op het gebied van jachthavens, kunnen een klacht indienen bij het Loket Eerlijke Concurrentie via de website www.lec-watersport.nl. Het loket ziet toe op een gelijke behandeling voor iedereen die diensten en producten aanbiedt in de watersportsector.

 

Regelgeving

Stoort u zich als ondernemer aan onduidelijke regelgeving of ingewikkelde procedures? Hebt u als ondernemer last van slechte dienstverlening en bureaucratie van de overheid?Moet u als ondernemer steeds dezelfde gegevens aanleveren?

 

Laat het ons weten via het Formulier Meldpunt.

 

Meer informatie: www.ondernemersplein.nl

 

Inspectievakantie

Krijgt u als ondernemer die de regels altijd goed naleeft meer dan 2 keer per jaar een inspectie van de rijksoverheid? Vvia de website van het Ondernemersplein kunt u ook gebruikmaken van het meldpunt toepassing van de inspectievakantie van de rijksinspecties.

 

Hiervoor gebruikt u het  Formulier Meldpunt Inspectievakantie.

 

Meer informatie:www.ondernemersplein.nl