Naar de inhoud
Home > Brancheorganisatie > Wat is en wat doet HISWA > HISWA Participeert in...

HISWA Participeert in...


We werken waar nodig samen met andere (belangen)organisaties. Onze belangrijkste samenwerkingsverbanden ziet u hieronder. 

ICOMIA - International Council of Marine Industry Associations

ICOMIA is de Internationale koepelorganisatie van de watersportindustrie. In totaal zijn brancheorganisaties uit 22 landen aangesloten. HISWA Vereniging heeft een leidende rol in ICOMIA. Nederland staat haar mannetje in het streven naar eenduidigheid van internationale regelgeving en het opstellen van standaarden voor de wereldwijde maritieme industrie. www.icomia.com
 

 

Waterrecreatie Nederland

Waterrecreatie Nederland heeft als doel het verbeteren van de waterrecreatie in Nederland. Leidend hierbij is de realisatie van de ambities voor de ontwikkeling en de organisatie van waterrecreatie  benoemd in de Toekomstvisie Waterrecreatie. Als het gaat om de inhoud van de samenwerking staan de acht ambities van de Toekomstvisie centraal. De stichting focust daarbij op drie pijlers waarvan het belang publiek en privaat wordt gedeeld:

  • De ontwikkeling en het beheer van het landelijke routenetwerk, oftewel het BRTN basistoervaartnet;
  • Het vergroten van de veiligheid op het water;
  • Duurzaamheid en innovatie.

De stichting is een samenwerkingsverband van: HISWA Vereniging, ANWB, Watersportverbond, VNG, Unie van Waterschappen, rijk en provincies.  www.waterrecreatienederland.nl


 

Varen doe je samen!

Het wordt steeds drukker op het water. Tegen de achtergrond van de stijgende welvaart is de recreatievaart in Nederland in de afgelopen decennia explosief gegroeid. Tegelijkertijd wordt er meer vracht vervoerd over het water in steeds grotere schepen. Beroepsvaart en pleziervaart komen elkaar dan ook vaak tegen en zitten daarbij soms letterlijk en figuurlijk in elkaars vaarwater.  Doel van het project Varen doe je samen! is het aantal (bijna-) ongevallen op de vaarweg tussen beroeps- en recreatievaart en het gevoel van onveiligheid te verminderen. Deelnemende partijen aan het project zijn Rijkswaterstaat, alle provincies, Haven Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV en Groningen Seaports, HISWA Vereniging, Watersportverbond, Koninklijke Schuttevaer, ANWB en de Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN). www.varendoejesamen.nl

 

Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (Stichting KMVK)

Stichting KMVK is opgericht in 1999 door en voor ondernemers. Doel is toeristisch-recreatieve ondernemers te stimuleren om duurzaam te ondernemen en te werken aan de kwaliteit en veiligheid van hun accommodaties. Dit doet zij door projecten op te zetten in samenwerking met brancheorganisaties, gemeenten en andere instanties. Ook beheert de stichting de milieukeurmerken Green Key en Blauwe Vlag. De Stichting KMVK is een samenwerking tussen RECRON, HISWA Vereniging en ANWB. www.kmvk.nl

 

Gastvrij Nederland

Gastvrij Nederland - Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd - vertegenwoordigt zestien organisaties en branches in de gastvrijheidseconomie waarin zowel leisure als business zijn vertegenwoordigd. Gastvrij Nederland spant zich in de toeristisch-recreatieve bedrijvigheid binnen Nederland in de volle breedte te versterken. Doel is om toerisme en recreatie uit te laten groeien tot een dynamische en duurzame sector waarin bezoekers en recreanten hun voordeel doen met een hoogwaardige productbeleving tegen gunstige prijs- en kwaliteitscondities. Zij zet zich in voor een toegankelijk, veelzijdig, verrassend en hoogwaardig vrijetijdsaanbod met als doel om meer bezoekers en meer bestedingen in Nederland te genereren. www.gastvrij-nederland.nl

 

Commissie Watersport Opleidingen

De Stichting CWO is een samenwerkingsverband van HISWA Vereniging, de ANWB en het Watersportverbond. Deze stichting stelt zich tot doel een uniform diplomasysteem voor vrijwillige vaaropleidingen in te richten en in stand te houden. Zo zijn er diploma’s voor bijna elke watersportdiscipline (bijv: kielbootzeilen, jeugdzeilen, zeezeilen, brandingsurfen etc.).

Naast deze diploma's voor watersporters zijn er ook opleidingen en diploma's voor instructeurs en examinatoren in elke tak van watersport. Bovendien wil de CWO de kwaliteit van de vaaropleidingen in Nederland waarborgen en die kwaliteit zichtbaar maken voor de watersporters. www.cwo.nl

 

IOTO Overijssel

Als toeristisch ondernemer weet je dat je continu alert moet zijn. Dankzij internet is de markt transparant geworden. Klanten geven een mening over gastvrijheid en kwaliteit van onze bedrijven. Om te komen tot een sterke meerjarenstrategie in deze turbulente markt kunt u gebruikmaken van een vierjarig innovatieplan dat loopt tot eind 2013.

Het initiatief bestaat uit: 125 bedrijfsscans en 100 gesubsidieerde bedrijfsadviezen en top workshops en is een samenwerking tussen HISWA Vereniging, RECRON & Koninklijke Horeca Nederland. www.ioto.nl
 

Stichting Maritiem Nederland

Stichting Maritiem Nederland (NML) verbindt alle bedrijven die werkzaam zijn in de maritieme deelsectoren met elkaar en met de overheid en de kennisinstellingen. De toegevoegde waarde van de stichting zit onder meer in versterking van de individuele maritieme branches door gezamenlijk branche-overstijgende initiatieven te nemen. NML promoot Nederland als maritieme natie. HISWA Vereniging is als vertegenwoordiger van de watersportsector aangesloten bij NML en neemt deel in het bestuur en diverse councils.
www.maritiemland.nl/