Naar de inhoud
Home > Brancheorganisatie > Het team > Bedrijfsgroepen

Bedrijfsgroepen


Bij HISWA Vereniging zijn ongeveer 800 leden aangesloten. Zij zijn verdeeld over 14 bedrijfsgroepen. Vanuit elke bedrijfsgroep (behalve onderwatersport) zit minimaal één afgevaardigde in ons verenigingsbestuur. Onderstaand een overzicht van activiteiten, producten en diensten per bedrijfsgroep.
 

Architecten

HISWA Vereniging behartigt de belangen van jachtarchitecten. De meeste architecten zijn aangesloten bij HISWA Vereniging. Zij vormen samen de Bedrijfsgroep Architecten en profiteren van de vele voordelen van het HISWA-lidmaatschap. 

Specifieke kwaliteitseisen

HISWA Vereniging staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en professionaliteit. Watersporters kunnen het beste zakendoen met HISWA-leden. Leden zijn verplicht gebruik te maken van de HISWA Algemene Voorwaarden. Deze zijn goedgekeurd door Consumentenbond en ANWB, en gekoppeld aan een geschillenregeling. Verder hanteren de architecten die HISWA-lid zijn verplicht de HISWA Algemene Voorwaarden voor Jachtarchitecten. De inhoud van de opdracht, aansprakelijkheid en betalingsvoorwaarden zijn in de voorwaarden vastgelegd. Alles met als doel: extra zekerheid en veiligheid voor zowel jachtarchitect als klant.

 

Ledenbijeenkomsten

We vinden het belangrijk om persoonlijk contact met onze leden te onderhouden. Daarom organiseren we regelmatig ledenbijeenkomsten, studiereizen of handelsmissies naar het buitenland. Ook bieden we jaarlijks een korte training (Infocafé) aan voor zowel ondernemers als medewerkers over een specifiek onderwerp voor jachtarchitecten. Elke twee jaar vindt het befaamde HISWA Symposiun on Yacht Design and Yacht Construction plaats, waar internationale ontwikkelingen op het gebied van jachtontwerp de revue passeren.


Verminderen regeldruk

Een belangrijk speerpunt in ons beleid is het verminderen van de regeldruk voor watersportondernemers. Minder regels of betere regels is wat we willen. Voor de jachtarchitecten waren we succesvol op het gebied van ontwerp van grote jachten (>24m). Zo heeft op initiatief van HISWA Vereniging de Nederlandse regelgeving aansluiting gevonden bij het Engelse Maritime and Coastguard Agency (MCA).


Acceptatie Large Yacht Code

Na intensieve lobby kunnen eigenaren van superjachten varen onder Nederlandse vlag. De Nederlandse overheid heeft de Britse Large Yacht Code van de MCA in haar wetgeving opgenomen. Een potentiële eigenaar van een superjacht kan nu in Nederland terecht voor ontwerp, bouw, registratie én exploitatie van het jacht. HISWA Vereniging zorgde voor de doorbraak die een belangrijke stimulans is voor de Nederlandse jachtbouwindustrie. Nederland neemt internationaal gezien een tweede positie in wat marktaandeel betreft in jachten groter dan 24 meter.


Verbetering Richtlijn Pleziervaartuigen

Voor pleziervaartuigen met een lengte van 2,5 tot 24 meter is sinds 1996 de Richtlijn Pleziervaartuigen (Recreational Craft Directive/RCD) van toepassing. In deze richtlijn staan de minimum veiligheidseisen beschreven. Op advies van HISWA Vereniging is een aantal verbeteringen doorgevoerd. Zo wordt parallelimport veel lastiger gemaakt en vervalt de CE-vrijstelling voor eigen bouw.

Producten en diensten

Voor elke bedrijfsgroep ontwikkelen we producten en diensten op maat. Voor de bedrijfsgroep architecten zijn dat onder andere:
• Rapport Ideale rompvorm recreatievaartuig
• Rapport Exportstrategie Nederlandse jachtbouw
• Rapport Emissieloos vaartuig
• Alle papers van HISWA Symposia 


HISWA Symposium

HISWA Vereniging organiseert tweejaarlijks in samenwerking met TU Delft en Amsterdam RAI het vermaarde International HISWA Symposium on Yacht Design and Yacht Construction. Het symposium legt een brug tussen jachtbouw en wetenschap. Nederland heeft als vooraanstaand jachtbouwland een sterke internationale positie. Het belang van kennisontwikkeling en de verbinding naar de bedrijfspraktijk wordt steeds belangrijker om deze positie vast te blijven houden. Het HISWA Symposium besteedt aandacht aan de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van jachtontwerp en -bouw.. Het HISWA Symposium kan altijd rekening op veel belangstelling. Afgelopen jaar kwamen er maar liefst 170 wetenschappers, ontwerpers, jachtbouwers en studenten op af.

 

Meer informatie

HISWA Vereniging
Michaël Steenhoff (Bedrijfsgroepmanager Jachtarchitecten)
T 020 705 14 19
E m.steenhoff@hiswa.nl

 

Dealers & detailhandel

HISWA Vereniging behartigt de belangen van de detailhandel. Van alle dealers en detailhandelaren in de watersport is ongeveer de helft aangesloten bij HISWA Vereniging. Zij vormen samen de Bedrijfsgroep Dealers en Detailhandel en profiteren van de vele voordelen van het HISWA-lidmaatschap. 

Specifieke kwaliteitseisen

HISWA Vereniging staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en professonaliteit. Watersporters kunnen het beste zakendoen met HISWA-leden. Leden zijn verplicht gebruik te maken van de HISWA Algemene Voorwaarden. Deze zijn goedgekeurd door Consumentenbond en ANWB, en gekoppeld aan een geschillenregeling. HISWA-leden zijn verplicht aangesloten bij de Geschillencommissie Watersport. 

Ledenbijeenkomsten

We vinden het belangrijk om persoonlijk contact met onze leden te onderhouden. Daarom organiseren we regelmatig ledenbijeenkomsten, workshops of studiereizen naar het buitenland. Ook bieden we jaarlijks een korte training (HISWA Infocafé) aan voor zowel ondernemers als medewerkers over een specifiek onderwerp in de detailhandel. Afgelopen jaar organiseerden we bijeenkomsten over internethandel, leveringsvoorwaarden en verhoudingen in de handelsketen.

Verminderen regeldruk

Een belangrijk speerpunt in ons beleid is het verminderen van de regeldruk voor watersportondernemers. Een dealer heeft al gauw met circa vijftien wetten en dertig regelingen te maken. Minder regels of betere regels is wat we willen. Voor de dealers waren we succesvol op de volgende gebieden: betere controle Wet Pleziervaartuigen en geen importheffing watersportartikelen. 


Betere controle Wet Pleziervaartuigen

Controle van de Wet Pleziervaartuigen was lange tijd minimaal. HISWA Vereniging verbeterde aan de hand van een stappenplan uitvoering en handhaving van de Wet Pleziervaartuigen. Het importeren en verhandelen van niet-gekeurde artikelen, die wel onder de EU vallen, is
hierdoor lastiger geworden. Waardoor de concurrentie weer eerlijker is. Op advies van HISWA Vereniging herziet de Europese Unie de Wet Pleziervaartuigen. Ook parallelimport
maken we bespreekbaar.

Producten en diensten

Voor elke bedrijfsgroep ontwikkelen we producten en diensten op maat. Voor de bedrijfsgroep Dealers en Detailhandel zijn dat:

• Model dealercontracten en arbeidsovereenkomsten
• Informatie toepassing ‘garantierichtlijn’

• Speciale detailhandel voorwaarden

• Diverse consumentenbrochures, zoals Gasveilig en Zorgeloos varen 

• Rapportages, zoals ‘Als het tij verloopt’ of ‘Zicht op de watersportdetailhandel’ 'Visie op de watersportdetailhandel'. 


In samenwerking met watersportorganisaties en overheden is de voorlichting aan de watersporter fors verbeterd. Ook zijn er een aantal brochures ontwikkeld over veilige vaart en minimale uitrusting.

 

Meer informatie

Jeroen van den Heuvel (Bedrijfsgroepmanager Dealers en Detailhandel)
T 020 705 14 18
E j.van.den.heuvel@hiswa.nl

 

Experts

HISWA Vereniging behartigt de belangen van jachtexperts. Het merendeel is aangesloten bij HISWA Vereniging. Zij vormen samen de Bedrijfsgroep Experts en profiteren van de vele voordelen van het HISWA-lidmaatschap.

Specifieke kwaliteitseisen

HISWA Vereniging staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en professionaliteit. Watersporters kunnen het beste zakendoen met HISWA-leden. Leden zijn verplicht gebruik te maken van de HISWA Algemene Voorwaarden. Deze zijn goedgekeurd door Consumentenbond en ANWB, en gekoppeld aan een geschillenregeling. Verder hanteren de experts die HISWA-lid zijn verplicht de HISWA Algemene Voorwaarden voor Expertise. Onderwerpen als het HISWA-keuringsrapport, de expertiseovereenkomst, aansprakelijkheid en betalingsvoorwaarden zijn vastgelegd. Alles met als doel: extra zekerheid en veiligheid voor zowel expert als opdrachtgever.Ledenbijeenkomsten

We vinden het belangrijk om persoonlijk contact met onze leden te onderhouden. Daarom organiseren we regelmatig ledenbijeenkomsten, studiereizen of workshops naar het buitenland. Ook bieden we jaarlijks een korte training (HISWA Infocafé) aan voor zowel ondernemers als medewerkers over een specifiek thema voor de experts. Afgelopen jaar is bijvoorbeeld het onderwerp vochtmeting aan de orde geweest.


Producten en diensten

Voor elke bedrijfsgroep ontwikkelen we producten en diensten op maat. Voor de bedrijfsgroep experts zijn dat onder andere:
• HISWA Plus dekking
• Taxatierapport
• Keuringsrapport
• Expertiseovereenkomst
• Diverse consumentenbrochures, zoals Gasveilig en Brandveilig

HISWA Qualified Yacht Surveyor

HISWA Vereniging stelt speciale eisen aan haar experts. Daarom magen slechts vijftien bedrijven zich HISWA Expert noemen (HISWA Qualified Yacht Surveyor).  Zij moeten voldoen aan een HBO-opleidingsniveau en dienen een aantal jaren ervaring in de sector te hebben. Daarnaast moet er een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn afgesloten. De experts werken met een standaard aankooprapport waardoor eenduidigheid in rapportage is gewaarborgd. Naar de markt profileren de HISWA Experts zich onder het logo ‘HISWA Qualified Yacht Surveyor’. Dit wordt door gezamenlijke marketinginitiatieven uitgedragen, zoals advertenties, een brochure en de website www.hiswa-experts.nl.


Meer informatie

Michaël Steenhoff (Bedrijfsgroepmanager Experts)

T 020 705 14 00
E m.steenhoff@hiswa.nl

 

Importeurs motoren

HISWA Vereniging behartigt de belangen van importeurs motoren. Van alle importeurs die motoren voor de pleziervaart importeren, is het merendeel aangesloten bij HISWA Vereniging. Zij vormen samen de Bedrijfsgroep Importeurs Motoren en profiteren van de vele voordelen van het HISWA-lidmaatschap. 

Specifieke kwaliteitseisen

HISWA Vereniging staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en professionaliteit. Watersporters kunnen het beste zakendoen met HISWA-leden. Leden zijn verplicht gebruik te maken van de HISWA Algemene Voorwaarden. Deze zijn goedgekeurd door Consumentenbond en ANWB, en gekoppeld aan een geschillenregeling. Voor importeurs motoren heeft HISWA Vereniging standaard dealerovereenkomsten en andere contracten.

 

Ledenbijeenkomsten

We vinden het belangrijk om persoonlijk contact met onze leden te onderhouden. Daarom organiseren we regelmatig ledenbijeenkomsten, studiereizen of workshops. Ook bieden we jaarlijks een korte training (Infocafé) aan voor zowel ondernemers als medewerkers over een specifiek onderwerp waar importeurs van motoren mee te maken hebben in de jachtbouw. Afgelopen jaar waren dat BTW, social media, CE en snelvaren.

 

Belangenbehartiging

Een belangrijk speerpunt in ons beleid is het verminderen van de regeldruk voor watersportondernemers. Een importeur van motoren heeft al gauw met circa vijftien wetten en dertig regelingen te maken. Minder regels of betere regels is wat we willen. Voor de importeurs motoren werken we samen met IMEC, de internationale koepel van motorenfabrikanten. We waren succesvol op de volgende gebieden:
• Uitlaat emissie eisen
• Geluid emissie eisen
• Promotie snelvaren
• Vaartuigbeveiliging
• Internethandel
• Elektrische voortstuwing

 

Producten en diensten

Voor elke bedrijfsgroep ontwikkelen we producten en diensten op maat. Voor de Bedrijfsgroep Importeurs Motoren zijn dat onder andere:
• ICOMIA Handboek ‘Meting Geluid- en motoremissie’
• Rapport ‘Rompvormvergelijking en voortstuwing’
• Rapport ‘Geluid en trillingen’
• Dealerovereenkomst
• Toepassing ‘garantierichtlijn’

 

Meer informatie

Jeroen van den Heuvel (Bedrijfsgroepmanager Importeurs Motoren)
T 020 705 14 00
E j.van.den.heuvel@hiswa.nl

 

Importeurs pleziervaartuigen

HISWA Vereniging behartigt de belangen van de importeurs pleziervaartuigen. De meerderheid is aangesloten bij HISWA Vereniging. Zij vormen samen de Bedrijfsgroep Importeurs pleziervaartuigen en profiteren van de vele voordelen van het HISWA-lidmaatschap.

Specifieke kwaliteitseisen

HISWA Vereniging staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en professionaliteit. Watersporters kunnen het beste zakendoen met HISWA-leden. Leden zijn verplicht gebruik te maken van de HISWA Algemene Voorwaarden. Deze zijn goedgekeurd door Consumentenbond en ANWB, en gekoppeld aan een geschillenregeling. Verder zijn voor importeurs pleziervaartuigen de HISWA Algemene Voorwaarden Business-to-business beschikbaar.

 

 

Ledenbijeenkomsten

We vinden het belangrijk om persoonlijk contact met onze leden te onderhouden. Daarom organiseren we regelmatig ledenbijeenkomsten, studiereizen of handelsmissies naar het buitenland. Ook bieden we jaarlijks een korte training (Infocafé) aan voor zowel ondernemers als medewerkers over een specifiek onderwerp waar importeurs mee te maken hebben. Zo organiseerden we bijeenkomsten over de Wet Pleziervaartuigen, BTW, arbocatalogus en social media.

Belangenbehartiging

Een belangrijk speerpunt in ons beleid is het verminderen van de regeldruk voor watersportondernemers. Een importeur heeft al gauw met circa vijftien wetten en dertig regelingen te maken. Minder regels of betere regels is wat we willen. Voor de importeurs pleziervaartuigen waren we succesvol op de volgende gebieden:
• Verbetering toezicht parallelimport
• Importheffingen op glasvezelproducten
• Verbetering toezicht CE
• Verbetering ISO-normen
• Brandveiligheid en elektrische voortstuwing aan boord


Verbetering Richtlijn Pleziervaartuigen

Voor pleziervaartuigen met een lengte van 2,5 tot 24 meter is sinds 1996 de Richtlijn Pleziervaartuigen (Recreational Craft Directive RCD) van toepassing. Deze richtlijn beschrijft de minimum veiligheidseisen. Op advies van HISWA Vereniging zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd. Belangrijk winstpunt van de lobby is de mogelijkheid tot het afgeven van een 'post construction certificate'. Ondernemers die pleziervaartuigen importeren en die niet op de werf worden voorzien van CE-certificaat, kunnen een aangepaste keuring laten uitvoeren, Zo verkrijgen ze alsnog CE om het vaartuig in de EU op de markt te krijgen Om parallelimport tegen te gaan zijn de eisen aan importeurs nu goed omschreven, De douane krijgt de mogelijkheid om vaartuigen zonder CE bij de grens tegen te houden.


ISO-normen

De Wet Pleziervaartuigen stelt eisen aan de veiligheid van vaartuigen die voor het eerst binnen Europa in bedrijf worden gesteld. De wet bevat 30 algemene eisen. Met ISO-normen worden deze verder ingevuld. Importeurs kunnen de ISO-normen voor pleziervaartuigen aanschaffen via het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI). Er zijn ook andere particuliere aanbieders, zoals Rulefinder. HISWA Vereniging wil de normen goed werkbaar houden. Zo leveren we bezwaar op de norm over brandveiligheid, verlichting en elektrische voortstuwing.


Producten en diensten

Voor elke bedrijfsgroep ontwikkelen we producten en diensten op maat. Voor de Bedrijfsgroep Importeurs Pleziervaartuigen zijn dat onder andere:
• CE-consulent
• Handelsagentovereenkomst
• Korting op Rulefinder
• Handboek geluidsmetingen


Meer informatie

Jeroen van den Heuvel (Bedrijfsgroepmanager Importeurs pleziervaartuigen)
T 020 705 14 18
E j.van.den.heuvel@hiswa.nl

 

Jachtbouw

HISWA Vereniging behartigt de belangen van jachtwerven. Van alle 450 jachtwerven in Nederland is maar liefst 90% aangesloten bij HISWA Vereniging. Zij vormen samen de Bedrijfsgroep Jachtbouw en profiteren van de vele voordelen van het HISWA-lidmaatschap.

Specifieke kwaliteitseisen

HISWA Vereniging staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en professonaliteit. Watersporters kunnen het beste zakendoen met HISWA-leden. Leden zijn verplicht gebruik te maken van de HISWA Algemene Voorwaarden. Deze zijn goedgekeurd door Consumentenbond en ANWB, en gekoppeld aan een geschillenregeling. Verder hanteren jachtwerven die HISWA-lid zijn het HISWA Haven- en Werfreglement. Hierin staan regels op het gebied van huishouding, gedrag en orde. 


Ledenbijeenkomsten

We vinden het belangrijk om persoonlijk contact met onze leden te onderhouden. Daarom organiseren we regelmatig ledenbijeenkomsten, studiereizen of handelsmissies naar het buitenland. Ook bieden we jaarlijks een korte training (Infocafé) aan voor ondernemers over een specifiek onderwerp in de jachtbouw. Afgelopen jaar waren dat BTW en de nieuwe Binnenvaartwet.

Verminderen regeldruk

Een belangrijk speerpunt in ons beleid is het verminderen van de regeldruk voor watersportondernemers. Een jachtwerf heeft al gauw met circa vijftien wetten en dertig regelingen te maken. Minder regels of betere regels is wat we willen. Voor de jachtbouw waren we succesvol op onder andere: 


Acceptatie Large Yacht Code

Na zeven jaar intensieve lobby is voor het eigenaren van superjachten zeer aantrekkelijk geworden hun jachten te laten registreren onder Nederlandse vlag. De Nederlandse overheid heeft de Britse Large Yacht Code van de Maritime and Coastguard Agency (MCA) in haar wetgeving opgenomen. Hierdoor kunnen jachten groter dan 24 meter voortaan onder Nederlandse vlag varen. Een potentiële eigenaar van een superjacht kan nu in Nederland terecht voor ontwerp, bouw, registratie én exploitatie van het jacht. HISWA Vereniging zorgde voor de doorbraak die een belangrijke stimulans is voor de Nederlandse jachtbouwindustrie. Nederland neemt internationaal gezien een derde positie in wat marktaandeel betreft in jachten groter dan 24 meter.
 

HISWA Orange Yachting Group

Dit is een nieuwe internationale promotiecampagne voor de Nederlandse jachtbouw tot 24 meter. Doel meer verkopen en minder kosten door samenwerking. Nederlandse jachtbouwers hebben internationaal een uitstekende reputatie, maar helaas een gering marktaandeel. Om hun aanbod van nieuwbouwjachten collectief en beter te promoten bestaat er een website van en voor jachtbouwers: www.orangeyachts.com.


Producten en diensten 

Voor elke bedrijfsgroep ontwikkelen we producten en diensten op maat. Voor de bedrijfsgroep Jachtbouw zijn dat onder andere:

• Concept bouwcontract
• Koopovereenkomst nieuw jacht
• Handelsagentovereenkomst
• Korting Rulefinder.net voor goedkope ISO-normen
• CE- consulent
• BTW Almanak
• Declaration of confirmity (DOC) in alle EU-talen


Meer informatie

Michaël Steenhoff (Bedrijfsgroepmanager Jachtbouw)
T 020 705 14 00
E m.steenhoff@hiswa.nl

 

Jachtservice

HISWA Vereniging behartigt de belangen van jachtservicebedrijven. Van alle 450 jachtservicebedrijven in Nederland is maar liefst negentig procent aangesloten bij HISWA Vereniging. Zij vormen samen de Bedrijfsgroep Jachtservice en profiteren van de vele voordelen van het HISWA-lidmaatschap.

Specifieke kwaliteitseisen

HISWA Vereniging staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en professionaliteit. Watersporters kunnen het beste zakendoen met HISWA-leden. Leden zijn verplicht gebruik te maken van de HISWA Algemene Voorwaarden. Deze zijn goedgekeurd door Consumentenbond en ANWB, en gekoppeld aan een geschillenregeling. Verder hanteren jachtservicebedrijven het HISWA Haven- en Werfreglement. Hierin staan regels op het gebied van huishouding, gedrag en orde.


Ledenbijeenkomsten

We vinden het belangrijk om persoonlijk contact met onze leden te onderhouden. Daarom organiseren we regelmatig ledenbijeenkomsten, excursies en studiereizen naar het buitenland. Ook bieden we jaarlijks een korte training (Infocafé) aan voor zowel ondernemers als medewerkers over een specifiek onderwerp voor jachtservicebedrijven. We organiseerden afgelopen jaar bijvoorbeeld bijeenkomsten over winterstalling en de nieuwe arbocatalogus.

 

 

Verminderen regeldruk

Een belangrijk speerpunt in ons beleid is het verminderen van de regeldruk voor watersportondernemers. Jachtservicebedrijven hebben al gauw met circa vijftien wetten en dertig regelingen te maken. Minder regels of betere regels is wat we willen. Voor jachtservicebedrijven waren we succesvol op de volgende gebieden:
• AMvB / Besluit jachthavens en Besluit Inrichtingen
• Brandveiligheidseisen havens- en stallingsbedrijven
• Bouwbesluit met gebruikseisen
• Wet Pleziervaartuigen 


HISWA Alert

HISWA Vereniging biedt instrumenten om regels voor leden zoals jachtservicebedrijven beter hanteerbaar te maken. HISWA Alert is zo'n gratis instrument. Het is een digitaal systeem om wet- en regelgeving goed te managen. HISWA Alert beoordeelt in hoeverre een jachtservicebedrijf te maken heeft met bepaalde wetten en regels en analyseert welke activiteiten de ondernemer nog moet uitvoeren. Een concrete takenlijst is het resultaat. De ondernemer krijgt vervolgens via de e-mail welke taak, wanneer, door wie moet worden uitgevoerd: een ‘alert’ dus. 


Producten en diensten

Voor elke bedrijfsgroep ontwikkelen we producten en diensten op maat. Voor de Bedrijfsgroep Jachtservice is dat:
• Model Bouwcontract
• Model Bankgarantie
• Handboek Brandveiligheid
• Arbo RIE en Arbocatalogus 


Meer informatie

Michaël Steenhoff (Bedrijfsgroepmanager Jachtservice)
T 020 705 14 00
E m.steenhoff@hiswa.nl

 

Makelaars

HISWA Vereniging behartigt de belangen van jachtmakelaars. Het merendeel is aangesloten bij HISWA Vereniging. Zij vormen samen de Bedrijfsgroep Jachtmakelaars en profiteren van de vele voordelen van het HISWA-lidmaatschap.

Specifieke kwaliteitseisen

HISWA Vereniging staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en professionaliteit. Watersporters kunnen het beste zakendoen met HISWA-leden. Leden zijn verplicht gebruik te maken van de HISWA Algemene Voorwaarden. Deze zijn goedgekeurd door Consumentenbond en ANWB, en gekoppeld aan een geschillenregeling. Verder hanteren jachtmakelaars die HISWA-lid zijn de HISWA Algemene Voorwaarden Bemiddeling Vaartuigen. Onderwerpen als aansprakelijkheid, bemiddelingsovereenkomst en betalingsvoorwaarden zijn hierin vastgelegd. Alles met als doel: extra zekerheid en veiligheid voor zowel koper, verkoper en bemiddelaar.

 


Ledenbijeenkomsten

We vinden het belangrijk om persoonlijk contact met onze leden te onderhouden. Daarom organiseren we regelmatig ledenbijeenkomsten, excursies en studiereizen naar het buitenland. Ook bieden we jaarlijks een korte training (Infocafé) aan voor zowel ondernemers als medewerkers over een specifiek onderwerp in de jachtmakelaardij. We organiseerden afgelopen jaar bijeenkomsten over BTW-zaken en promotie.


Producten en diensten

Voor elke bedrijfsgroep ontwikkelen we producten en diensten op maat. Voor de Bedrijfsgroep Jachtmakelaars zijn dat onder andere:
• Koopovereenkomst
• Bemiddelingsovereenkomst
• Taxatierapport
• HISWA Plus dekking
• Promotiepakket HISWA Makelaar

HISWA Qualified Yacht andShipbroker

Een selecte groep makelaars mag zich HISWA Qualified Yacht and Shipbroker noemen. HISWA-leden met als hoofdactiviteit jachmakelaar die zich HISWA Qualified willen noemen, moeten voldoen aan de volgende extra toelatingseisen; opleiding/persoonscertificering, derdengeldenrekkening en verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 


Meer informatie

Michaël Steenhoff (Bedrijfsgroepmanager Makelaars)
T 020 705 14 00
E m.steenhoff@hiswa.nl

 

Jachthavens & Stalling

HISWA Vereniging behartigt de belangen van jachthavens en stallingsbedrijven. Van alle zeshonderd commerciële jachthavens in Nederland is maar liefst negentig procent aangesloten bij HISWA Vereniging. Zij vormen samen de Bedrijfsgroep Jachthavens en Stalling en profiteren van de vele voordelen van het HISWA-lidmaatschap.

 


Specifieke kwaliteitseisen

HISWA Vereniging staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en professionaliteit. Watersporters kunnen het beste zakendoen met HISWA-leden. Zij bieden optimale zekerheid. Leden zijn verplicht gebruik te maken van de HISWA Algemene Voorwaarden. Deze zijn goedgekeurd door Consumentenbond en ANWB en gekoppeld aan een geschillenregeling. Verder hanteren jachthavens en stallingsbedrijven het Haven- en Werfregelement en de HISWA Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur Lig- en/of Bergplaatsen. En houden ze zich aan de Code Reisaanbiedingen die transparante prijzen voor ligplaatshouders garandeert.

Ledenbijeenkomsten

We vinden het belangrijk om persoonlijk contact met onze leden te onderhouden. Daarom organiseren we regelmatig ledenbijeenkomsten, excursies en studiereizen. De leden van de Bedrijfsgroep Jachthavens en Stalling treffen elkaar geregeld tijdens regionale en landelijke informatiebijeenkomsten, gespreksgroepen en symposia. Ook bieden we jaarlijks gratis korte trainingen (Infocafés) aan HISWA-leden over een specifiek onderwerp. Afgelopen jaar was dat bijvoorbeeld over winterstalling, aansprakelijkheid, brandveiligheid en BTW. 
 

Verminderen regeldruk

HISWA Vereniging maakt zich hard voor minder en betere regels voor watersportondernemers. Voor de jachthavens en stallingsbedrijven waren we al vaak succesvol. Zo zorgden we voor een lagere keuringsfrequentie voor legionella, digitale tools op het gebied van wetgeving, helderheid over brandveiligheidsregels en aansprakelijkheidsbeperking bij winterstalling.

 

HISWA Alert

We maken  regels graag beter hanteerbaar voor onze leden. HISWA Alert is daarvoor het gratis instrument. De ondernemer krijgt een concrete takenlijst  via een digitaal systeem. HISWA Alert beoordeelt in hoeverre een jachthaven te maken heeft met bepaalde wetten, regels en vergunningen. Het systeem analyseert vervolgens welke activiteiten de ondernemer nog moet uitvoeren. Hij krijgt automatisch via de e-mail welke taak, wanneer, door wie moet worden uitgevoerd: een ‘alert’ dus.

Producten en diensten

Voor elke bedrijfsgroep ontwikkelen we producten en diensten op maat. Voor de Bedrijfsgroep Jachthavens en Stalling is onder andere beschikbaar:

• HISWA-CAO (van toepassing opr veel jachthavens met jachtservice)
• Overeenkomst tussen twee havens over gezamenlijke vuilwaterinname
• Modelrichtlijn en overeenkomst werk door derden op de haven
• Handboek Winterstalling (procedures, contracten, aansprakelijkheid, brandveiligheid)
• Consumentenfolders zoals Gasveilig en Zorgeloos varen

Meer informatie

Stijn Boode (Bedrijfsgroepmanager Jachthavens en Stalling)
T 020 705 14 15
E s.boode@hiswa.nl

 

Toeleveranciers

HISWA Vereniging behartigt de belangen van importeurs/producenten van producten voor pleziervaartuigen. Het merendeel is aangesloten bij HISWA Vereniging. Zij vormen samen de Bedrijfsgroep Toeleveranciers en profiteren van de vele voordelen van het HISWA-lidmaatschap.

Specifieke kwaliteitseisen

HISWA Vereniging staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en professonaliteit. Watersporters kunnen het beste zakendoen met HISWA-leden. Leden zijn verplicht gebruik te maken van de HISWA Algemene Voorwaarden. Deze zijn goedgekeurd door Consumentenbond en ANWB, en gekoppeld aan een geschillenregeling. Voor Toeleveranciers zijn diverse voorwaarden en contracten beschikbaar.

Ledenbijeenkomsten

We vinden het belangrijk om persoonlijk contact met onze leden te onderhouden. Daarom organiseren we regelmatig ledenbijeenkomsten, studiereizen of handelsmissies naar het buitenland. Ook bieden we jaarlijks een korte training (Infocafé) aan voor ondernemers over een specifiek onderwerp voor toeleveranciers. Afgelopen jaar was dat over innovatie, ineternethandel en BTW.

Verminderen regeldruk

Een belangrijk speerpunt in ons beleid is het verminderen van de regeldruk voor watersportondernemers. We willen minder en betere regels. Voor de toeleveranciers waren we succesvol op de volgende gebieden:


Verminderen regeldruk

Een belangrijk speerpunt in ons beleid is het verminderen van de regeldruk voor watersportondernemers. Een dealer heeft al gauw met circa vijftien wetten en dertig regelingen te maken. Minder regels of betere regels is wat we willen. Voor de dealers waren we succesvol op de volgende gebieden: betere controle Wet Pleziervaartuigen en geen importheffing watersportartikelen. 


Betere controle Wet Pleziervaartuigen

Controle van de Wet Pleziervaartuigen voor producten was lange tijd minimaal. HISWA Vereniging verbeterde aan de hand van een stappenplan uitvoering en handhaving van de Wet Pleziervaartuigen. Het importeren en verhandelen van niet-gekeurde artikelen, die wel onder de EU vallen, is hierdoor lastiger geworden. Waardoor de concurrentie weer eerlijker is. Op advies van HISWA Vereniging herziet de Europese Unie de Wet Pleziervaartuigen. Ook parallelimport maken we bespreekbaar. De douane krijgt hierin een rol.


Innovatie

Innovatie is een belangrijk thema binnen de Bedrijfsgroep Toeleveranciers. Het Maritiem Innovatie Programma biedt kansen voor toeleveranciers die willen werken aan proces of productinnovatie. HISWA Vereniging ondersteunt toeleveranciers hierbij.


Export

Export is een speciale groep toeleveranciers. HISWA Vereniging voert subsidieregelingen uit, zodat toeleveranciers hun exportplannen kunnen realiseren. Daarnaast verzamelen wij informatie over (potentiële) exportmarkten en organiseren regelmatig handelsreizen en collectieve deelnames aan buitenlandse watersportbeurzen.


Producten en diensten

Voor elke bedrijfsgroep ontwikkelen we producten en diensten op maat. Voor de Bedrijfsgroep Toeleveranciers zijn dat onder andere:

• Cojunctuurcijfers en andere statistieken
• Landeninformatie en exportondersteuning
• Informatie Wet Pleziervaartuigen en keuringsmodules
• ICOMIA Handboek 'Geluid- en motoremissie'
• Handelsagentovereenkomst


Meer informatie

Jeroen van den Heuvel (Bedrijfsgroepmanager Toeleveranciers)
T 020 705 14 18
E j.van.den.heuvel@hiswa.nl

 

Verhuur Pleziervaartuigen

HISWA Vereniging behartigt de belangen van verhuurders van pleziervaartuigen. Van alle 110 bootverhuurders in Nederland is maar liefst tachtig procent aangesloten bij HISWA Vereniging. Zij vormen samen de Bedrijfsgroep Verhuur Pleziervaartuigen en profiteren van de vele voordelen van het HISWA-lidmaatschap. 

Specifieke kwaliteitseisen

HISWA Vereniging staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en professionaliteit. Watersporters kunnen het beste zakendoen met HISWA-leden. Zij bieden optimale zekerheid. Leden hanteren verplicht de HISWA Algemene Voorwaarden. Deze zijn goedgekeurd door Consumentenbond en ANWB en gekoppeld aan een geschillenregeling. Verder hanteert de Bedrijfsgroep Verhuur Pleziervaartuigen de HISWA Algemene Voorwaarden voor Verhuur van Pleziervaartuigen. En houden zich aan de Code Reisaanbiedingen die transparante prijzen voor huurders garandeert.

 


Ledenbijeenkomsten

We vinden het belangrijk om persoonlijk contact met onze leden te onderhouden. Daarom organiseren we regelmatig ledenbijeenkomsten, studiereizen of handelsmissies naar het buitenland. Ook bieden we jaarlijks een korte training (Infocafé) aan voor zowel ondernemers als medewerkers over een specifiek onderwerp in de bootverhuur. Afgelopen jaar organiseerden we bijeenkomsten over internet & social media, productontwikkeling, marketing en statistiek.

Marktbewerking

Een belangrijk speerpunt in ons beleid is het collectief bewerken van de markt. Speciaal voor bootverhuurders bestaat www.vakantievaren.nl waar klanten snel en gemakkelijk een vaarvakantie kunnen boeken. De website biedt de Bedrijfsgroep Verhuur Pleziervaartuigen de kans om hun marktaandeel te vergroten en nieuwe huurders te interesseren. Friesland, Overijssel en de Delta zijn hierin vertegenwoordigd. 


Producten en diensten

Voor elke bedrijfsgroep ontwikkelen we producten en diensten op maat. Voor de Bedrijfsgroep Verhuur Pleziervaartuigen zijn dat:

• Checklist Veilig Huren
• Code Reisaanbiedingen
• Verhuurwebsite www.vakantievaren.nl met boekingsmodule
• Interactieve vaarroutekaart: www.deltagids.nl/nl/vaarroutekaart
• Marktinformatie: Nationale Botenpanel en het Nationaal Watersportonderzoek
• Handboek Winterstalling (procedures, contracten, aansprakelijkheid, brandveiligheid)  


Meer informatie

Jan Ybema (Bedrijfsgroepmanager Verhuur pleziervaartuigen)
T 06 53 83 64 55
E j.ybema@hiswa.nl

 

Zeilmakers & tuigers & stoffering

HISWA Vereniging behartigt de belangen van zeilmakers, tuigers en stoffeerders. Het merendeel is aangesloten bij  HISWA Vereniging. Zij vormen samen de Bedrijfsgroep Zeilmakers, Tuigers en Stoffeerders en profiteren van de vele voordelen van het HISWA-lidmaatschap.


Specifieke kwaliteitseisen

HISWA Vereniging staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en professionaliteit. Watersporters kunnen het beste zakendoen met HISWA-leden. Leden zijn verplicht gebruik te maken van de HISWA Algemene Voorwaarden. Deze zijn goedgekeurd door Consumentenbond en ANWB, en gekoppeld aan een geschillenregeling. 


Ledenbijeenkomsten

We vinden het belangrijk om persoonlijk contact met onze leden te onderhouden. Daarom organiseren we regelmatig ledenbijeenkomsten, studiereizen of handelsmissies naar het buitenland. Ook bieden we jaarlijks een korte training (Infocafé) aan voor zowel ondernemers als medewerkers over een specifiek onderwerp voor de zeilmakers, tuigers en stoffeerders. Afgelopen jaar is er bijvoorbeeld aandacht besteed aan het digitaliseren van de productiegegevens.

Producten en diensten

Voor elke bedrijfsgroep ontwikkelen we producten en diensten op maat. Voor de Bedrijfsgroep Zeilmakers, Tuigers en Stoffeerders zijn dat onder andere:
• Certificaat Brandvertraging Scheepsstoffering
• Digitaal meten in de zeilmakerij
• Conjunctuurcijfers en andere statistieken 


Certificaat Brandvertraging Scheepsstoffering

Veiligheid aan boord is belangrijk. Het toepassen van brandvertragende stoffen bij scheepsstofferingen vergroot de veiligheid. Enkele HISWA-bedrijven bezitten het Certificaat Brandvertraging Scheepsstoffering. Zij werken met brandvertragende stoffen die tenminste voldoen aan de British Standard 5852: Part 1. Het betreft hier de normen zoals die opgesteld zijn voor de zogenaamde Cigarette & Match test.

 

Meer informatie

Michaël Steenhoff (Bedrijfsgroepmanager Zeilmakers, Tuigers en Stoffeerders)
T 020 705 14 19
E m.steenhoff@hiswa.nl

 

Zeil- en vaaropleidingen

HISWA Vereniging behartigt de belangen van de zeil- en vaarscholen. Van alle zeventig zeil- en vaarscholen in Nederland is maar liefst zestig procent aangesloten bij HISWA Vereniging. Zij vormen samen de Bedrijfsgroep Zeil- en Vaaropleidingen en profiteren van de vele voordelen van het HISWA-lidmaatschap.

Specifieke kwaliteitseisen

HISWA Vereniging staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en professionaliteit. Watersporters kunnen het beste zakendoen met HISWA-leden. Zij bieden optimale zekerheid. Leden zijn verplicht gebruik te maken van de HISWA Algemene Voorwaarden. Deze zijn goedgekeurd door Consumentenbond en ANWB, en gekoppeld aan een geschillenregeling. Zo hanteren zeil- en vaarscholen die HISWA-lid zijn de HISWA Algemene Voorwaarden Vaarscholen. En houden zich aan de Code Reisaanbiedingen die transparante prijzen voor klanten garandeert.. HISWA-leden met als hoofdactiviteit een zeil- en vaaropleiding zijn altijd CWO-gecertificeerd.


Ledenbijeenkomsten

We vinden het belangrijk om persoonlijk contact met onze leden te onderhouden. Daarom organiseren we regelmatig ledenbijeenkomsten, studiereizen of handlsmissies naar het buitenland. Ook bieden we jaarlijks een korte training ((Infocafé) aan voor zowel ondernemers als medewerkers over een specifiek onderwerp binnen zeil- en vaaropledingen. Afgelopen jaar organiseerden we bijeenkomsten over BTW bij zeilinstructie, loonbelastingproblematiek marketing, social media, statistiek en certificatie. 

 


Verminderen regeldruk

En belangrijk speerpunt in ons beleid is het verminderen van regeldruk en lastendruk voor watersportondernemers. Een zeil- en vaarschool is meestal klein maar zet wel veel menskracht in, in de vorm van instructeurs. Dat leidt al snel tot veel organisatie, regels en lasten. Daarom trof HISWA Vereniging een regeling met de Belastingdienst over een onbelaste onkostenvergoeding voor zeilinstructeurs. Ook is op het gebied van legionellaregelgeving en brandveiligheid winst geboekt. 


Producten en diensten

Voor elke bedrijfsgroep ontwikkelen we producten en diensten op maat. Voor de
Bedrijfsgroep Zeil- en Vaaropleidingen zijn dat:

• Code Reisaanbiedingen
• Korting op CWO-certificatie
• Deelname www.vakantievaren.nl
• Modelformulieren onkostenvergoeding instructeurs
• Modelbrief BTW-bezwaar
• Handboek Personeel inclusief modelovereenkomst seizoenswerkers

 

Collectieve promotie

De Bedrijfsgroep Zeil- en Vaaropleidingen presenteert zich vaak collectief. Leden nemen al jaren gezamenlijk deel aan het vaarscholenpaviljoen op de HISWA Amsterdam Boat Show en aan de Water Fun Zone. Ook organiseren zij open dagen. Sinds 2011 is er een collectief fonds voor marketingactiviteiten en andere relevante thema’s. Leden van de bedrijfsgroep dragen hier verplicht aan bij  en hebben zo direct invloed op het beleid. 


Meer informatie

Stijn Boode (Manager Afdeling Recreatie)
T 020 705 14 15
E s.boode@hiswa.nl