Naar de inhoud
Home > Brancheorganisatie > Feiten en cijfers

Feiten en cijfers


De sector in beeld

Medewerkers van HISWA Vereniging krijgen dagelijks telefoontjes met het verzoek om cijfers uit de watersportbranche. De belangrijkste feiten en cijfers kunt u downloaden via HISWA Producten en Diensten of Publicaties. De meeste van deze cijfers zijn vrij beschikbaar, maar vanwege de kosten zijn niet alle onderzoeken voor iedereen toegankelijk.

 

Om goede gegevens te verkrijgen is de branche mede afhankelijk van eigen rapportages. Statistieken van overheden zijn niet altijd bruikbaar, simpelweg omdat deze statistieken vaak te ruim zijn opgezet. Daarom voert HISWA Vereniging elk kwartaal een eigen conjunctuurmeting uit onder haar leden. Het laten uitvoeren van jaarlijkse branche- en consumentenonderzoeken door externen is bovendien zeer kostbaar.

Belangrijke bronnen

HISWA Vereniging investeert overwegend in het ter beschikking stellen van haar expertise aan instellingen die onderzoek uitvoeren in de maritieme of toeristische sector. Het doel van HISWA Vereniging is met name het ervoor zorgen dat de juiste onderwerpen op een goede manier worden onderzocht. Belangrijke bronnen voor gegevens zijn onder andere het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Kamers van Koophandel en het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC).

Verschillende deelsectoren

De watersportindustrie bestaat uit ruim zeventien verschillende deelsectoren, zoals jachthavens, architecten, sloepenbouwers en stoffeerders. De sector is verstopt in maar liefst tien zogenaamde SBI-codes: de standaard indeling voor bedrijfssectoren. Op deze manier is het vrijwel onmogelijk om de volledige sector herkenbaar in beeld te krijgen.

Geen registratie pleziervaartuigen

Gegevens over de watersporter zelf zijn summier beschikbaar. Er is geen registratieplicht voor pleziervaartuigen, dit met uitzondering van een klein gedeelte van de markt: snelle vaartuigen, wedstrijdschepen en vaartuigen die bij het kadaster zijn geregistreerd. Verder zijn er op een beperkt aantal punten in Nederland tellingen van sluis- en brugpassages. Het gedrag van watersporters, zoals het aantal bootvakanties en dagtochten is deels opgenomen in het Continu Vrijetijdsonderzoek en Continu Vakantieonderzoek en daarvan wordt elk jaar verslag gedaan in rapporten over toerisme en recreatie. Dit is echter een beperkte steekproef waar het gaat om bootbezitters.